Juridiska informacija

Juridiskā informācija

Preču tirdzniecība notiek no Latvijas valsts.

Mūsu rekvizīti:

Nosaukums: AREMSO SIA
Juridiskā un pasta adrese: Skolas iela 1, Tetele Jelgavas novads, LV-3004
PVN reģistrācijas Nr: LV43603062046
Norēķinu rekvizīti:
Konta nr.: LV91CBBR1228426200040

Banka: AS BluOr Bank SWIFT: CBBRLV22


SIA AREMSO e-pasts: info@arnihouse.eu

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē saskaņā ar Art. 14. Punkts 1. ODR (Online Dispute Resolution Regulation - tiešsaistes strīdu izšķiršanas regula):

Eiropas Komisija dod patērētājiem iespēju risināt tiešsaistes strīdus saskaņā ar Art. 14. Punkts 1. ODR vienā no platformām. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) kalpo kā vietne, kurā patērētāji var mēģināt panākt strīdu ārpustiesas izšķiršanu saistībā ar pirkumiem tiešsaistē un pakalpojumu līgumiem.